Коммунальное государственное предприятие

Центральная районная больница

Осакаровского района
10100 Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, п. Осакаровка, ул. Школьная, 124
+7 (72149) 41-37-8, 42-07-7, 42-29-2
Номер регистратуры - 41-57-6, 8(72149)79900

kgkprmo@mail.ru


Служба поддержки пациента и внутреннего контроля.
Тел. 87214943383 сот.87771342689

Архив новостей

27 Мая 2020 09:46

1 шілдеге дейін барлығы шартты түрде сақтандырылған болып есептеледі және барлығы жүйенің артықшылықтары мен мүмкіндіктерін пайдалана алады.


1 шілдеге дейін барлығы шартты түрде сақтандырылған болып есептеледі және барлығы жүйенің артықшылықтары мен мүмкіндіктерін пайдалана алады. Алайда бұл азаматтарды әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлеуден босатпайды. Ресми емес жұмыс істейтін және тіркелмеген жұмыссыз азаматтарға (мысалы, үй шаруасындағы әйелдер) медициналық сақтандыру қорына жарналар мен аударымдар жасау қажет:

1. Сіз "Қазпошта" және kassa24.kz сайттары немесе "Қазпошта" мен Kaspi.kz мобильді қосымшалары арқылы жарналарды өздігінен төлей аласыз. Төлем мөлшері – ЕТЖ-дан 5% (2 125 теңге). Ай сайын немесе әр ай үшін аванспен жеке төлем тапсырмасымен/хабарландырумен төлеуге болады. Төлем белгілеу коды: 122.

2. Бейресми жұмыспен қамтылғандар сондай-ақ бірыңғай жиынтық төлем (БЖТ) жүргізіп, айына қала үшін 1 АЕК (2 651 теңге), ауыл үшін 0,5 АЕК (1 326 теңге) төлей алады. Бұл сома осылайша бөлінеді:

· 10 % – жеке табыс салығы (ЖТС);
· 20 % – әлеуметтік аударымдар (ӘА);
· 30 % – міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ);
· 40 % – міндетті медициналық сақтандыруға аударымдар (МӘМС).

БЖТ "Қазпошта" сайты мен қосымшасында, kassa24.kz сервисінде, Smart Astana немесе Kaspi.kz ұялы қосымшаларында жүргізуге болады. Бұл үшін өз куәлігін көрсету және
"Азаматтарға арналған үкімет" МК КЕАҚ банктік шотына "183" ТБК бойынша төлем жүргізу керек.

Тек өткен 3 ай үшін жарна төлегеннен кейін ғана, МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге құқығын алуға болады. Сақтандырылған тұлға мәртебесін алу үшін алдыңғы он екі ай үшін берешекті өтеу қажет. Үш айлық берешек ішінде азаматтың пакет шеңберінде медициналық көмек алу құқығы сақталады. Сіздің жарналар төленген тұлғалар тізіміне кіретініңізді e-gov.kz порталы, халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы немесе SaqtandyryBot телеграмм-боты көмегімен таба аласыз. МӘМС жүйесінде сақтандырылған бола отырып, қандай қызметтерге сүйене алатыныңызды білу үшін, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының колл-орталығына 1406 тегін нөмірі бойынша қоңырау шалу қажет.

До 1 июля условно застрахованными считаются все и все могут пользоваться преимуществами и возможностями системы.
Однако это не освобождает граждан от уплаты взносов в Фонд социального медицинского страхования. Гражданам, которые работают неофициально, и незарегистрированным безработным (например, домохозяйкам) необходимо самостоятельно делать взносы и отчисления в фонд медицинского страхования:

1. Вы можете самостоятельно делать взносы через сайты «Казпочты» и kassa24.kz или мобильные приложения «Казпочты» и Kaspi.kz. Размер платежа – 5 % от МЗП (2 125 тенге). Платить можно ежемесячно или авансом за каждый месяц отдельным платежным поручением/извещением. Код назначения платежа: 122.

2. Неформально занятые также могут произвести единый совокупный платеж (ЕСП) и платить в месяц 1 МРП (2 651 тенге) для города, 0,5 МРП (1 326 тенге) для села. Эта сумма распределяется таким образом:
10 % – индивидуальный подоходный налог (ИПН);
20 % – социальные отчисления (СО);
30 % – обязательные пенсионные взносы (ОПВ);
40 % – отчисления на обязательное медицинское страхование (ОСМС).
Произвести ЕСП можно на сайте и приложении «Казпочты», сервисе kassa24.kz, мобильных приложениях Smart Astana или Kaspi.kz. Для этого нужно предъявить свое удостоверение личности и произвести платеж по КНП «183» на банковский счет НАО ГК «Правительство для граждан».

Только уплатив взнос за 3 предыдущих месяца, можно получить право на оказание медицинской помощи в системе ОСМС. Для получения статуса застрахованного необходимо погасить задолженность за предшествующие двенадцать месяцев. В течение трех месяцев задолженности у гражданина сохраняется право получать медицинскую помощь в рамках пакета. Узнать, входите ли Вы в список лиц, за которых уплачены взносы, Вы можете найти через портал e-gov.kz, центры обслуживания населения или при помощи телеграм-бота SaqtandyryBot.

Чтобы узнать, на какие услуги можно рассчитывать, будучи застрахованным в системе ОСМС, необходимо позвонить в колл-центр Фонда социального медицинского страхования по бесплатному номеру: 1406.

 

123123


Вернуться назад

Коммунальное государственное предприятие Центральная районная больница Осакаровского района
Яндекс.Метрика